Hướng dẫn thanh toán - Công ty cp thực phẩm 1.6

Hướng dẫn thanh toán

Quý khách có 2 phương thức để thanh toán:

Cách 1: Thanh toán sau khi nhận hàng. Cụ thể: khách hàng sẽ kiểm tra đơn hàng trước, xác nhận lại thông tin, thanh toán tiền, ký vào đơn nhận hàng.

Cách 2: Thanh toán online bằng cách chuyển khoản vào các tài khoản sau:
Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ nhận được một email xác nhận đã thanh toán để làm bằng chứng thay hóa đơn.

Tin tức liên quan

0 items