Quy định về bảo mật thông tin khách hàng - Công ty cp thực phẩm 1.6

Quy định về bảo mật thông tin khách hàng

Quy chế bảo mật

Mọi thông tin quý khách đặt hàng trên website: 16food.vn sẽ được chuyển vào dữ liệu quản lí đơn hàng của cty, và được bảo mật tuyệt đổi bởi hệ thống bảo mật được cài đặt trên website, đảm bảo tính riêng tư cho quý khách.

Tin tức liên quan

0 items