Tầm nhìn của 1.6food - Công ty cp thực phẩm 1.6

Tầm nhìn của 1.6food

Tầm nhìn của 1.6FOOD:

Xây dựng 1.6 FOOD chúng ta trở thành một biểu tượng được yêu thích bởi sự tươi vui và những điều tốt đẹp. Cụ thể:

đội ngũ nhân viên 1.6food

Trong năm 2017:

  • Xây dựng, rèn luyện tất cả đội ngũ cộng sự  1.6 FOOD ý thức và thực hiện mọi công việc đều hướng đến sứ mệnh và giá trị cốt lõi của 1.6 FOOD.
  • Xây dựng 1.6 FOOD trở  thành công ty chuyên nghiệp,  có chiến lược, văn hóa và hệ thống bài bản.
  • Có hệ thống bán hàng phủ khắp khu vực từ Thanh hóa – Huế.

Trong năm 2018: 

  • Đưa 1.6 FOOD  trở thành công ty sản xuất kinh doanh bánh tươi, kem dành cho thiếu nhi hàng đầu khu vực Thanh Hóa – Huế.

Trong vòng 3 năm tới:

  • Xây dựng thêm 1 nhà máy. Có ít nhất 10 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm 1.6 FOOD.

Trong vòng 7 năm tới:

  • Xây dựng 1.6 FOOD  trở thành công ty sản xuất thực phẩm, bánh tươi  dành cho thiếu nhi hàng đầu Việt Nam.

Trong vòng 10 năm tới:

  • Hướng tới việc hợp tác và phát triển thị trường quốc tế.
0 items
Open Chat
1
Close chat
Xin chào quý khách! Quý khách có thể gửi yêu cầu cho 1.6food ngay bây giờ.

Bắt đầu